טיוטת תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ה-2014

נובמבר 27, 2014 אין תגובות

טיוטת תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ה-2014 דברי הסבר מבוא הרפורמה המוצעת נועדה לעצב הסדר חדש שיהיה בו כדי להחזיר את מעמד התקנות ככלי מרכזי וחשוב לניהול סדרי המשפטים האזרחיים, במטרה לייעל, לפשט ולקצר את ההליכים האזרחיים תוך קיומו של הליך ראוי והוגן. תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 והעקרונות הדיוניים בהליך האזרחי נקבעו ברובן בתקנות משנת […]

המשך...