יתרונות ההדרכה האישית למגשרים

למגשר המתחיל

  • מתמקד בנקודות החוזק והחולשה האישיות
  • מהווה המשך הכשרה ולימוד עצמאי
  • מחזקת את הביטחון העצמי 
  • מסייע בבחירת הזהות המקצועית, סגנון הגישור ותחום הגישור 
  • מסייע בהטמעה והתנסות בבעיות אתיות 
  • מאפשר התייעצות ועבודה בצוות

ללקוח – (הצדדים המגושרים)

 

  •  משפר את רמת השרות המקצועי
  • משפר את רמת ניהול הבעיות האתיות
  • מקטין או מנטרל לגמרי את הסיכון הנובע מחוסר ניסיון

 

מהי הדרכה אישית למגשרים ?

הדרכה אישית (Supervision ) מקובלת כבר מזה שנים במקצועות רפואת הנפש, כמסגרת של הכשרה מתקדמת, ייעוץ, תמיכה וליבון סוגיות מקצועיות, ומתקיימת במספר מסלולים מוכרים. הצורך במסגרות אלו אינו מוטל עוד בספק, אם כי מסלולי היישום שונים בהתאם לתחום המקצועי, שלב ההתפתחות המקצועית בו נמצא המתמחה, וכמובן, כמו בכל מקצוע, תפישת העולם המקצועית-חינוכית של המדריך .

הגישור, כמקצוע צעיר, נמצא בתחילת הדרך בכל הקשור להתפתחות תחום ההדרכה האישית. כמקצוע השואב את תכני הידע שלו ממגוון גדול של תחומי ידע, ומשלב אותם לתחום התמחות ייחודי חדש, יש לבחון מחדש, לא כנתון מובן מאליו, האם יש צורך בהדרכה אישית, ואם כן – מה תרומתה להתפתחות המקצועית, מהם אופני היישום הנכונים לתחום הגישור, ומעל לכל – מהם כללי האתיקה הנכונים לתחום שלנו.

כך למשל, אפשר לשקול את השאלה, האם לתחום הגישור מתאים המודל של הדרכה "אחד על אחד", כלומר שעה טיפולית במהותה, בה בוחן המתמחה ביחד אם המדריך את תפקודו בתיק הנמצא בטיפולו, הן בהיבט התרומה לצדדים, והן בהיבט אופן ההתמודדות האישי שלו עם הסוגיות הרגשיות והמשפטיות הכרוכות בתיק, והשלכות התמודדות זו על תפקודו המקצועי.

מסלול אפשרי אחר, שואב את המבנה הבסיסי שלו ממודל גישורי מוכר ושנוי במחלוקת, הגישור בשניים. במסלול זה יכול המדריך לצפות בעבודת המתמחה בפועל, ב"זמן אמת", מבלי להפריע לניהול גישור מחד, תוך שמירה על עניינם של הצדדים, על ידי "חילוץ" המתמחה ממכשולים או הסתבכויות אשר אינם עדיין ביכולתו בשלב זה של התפתחותו המקצועית. (שאלה לכשעצמה היא האם הצדדים צריכים לדעת כי לפניהם מדריך או מתמחה, או שאין זה מעניינים כל עוד מדובר בשני מגשרים מוסמכים כדין, וכל עוד נשארים כל הדיונים הלימודיים, המשוב, ומערכת היחסים בין המדריך למתמחה לחלוטין מחוץ לשעות העבודה עם הצדדים).

הגישור, כאמור שואב ומעבד בתוכו תכנים טיפוליים, חברתיים ומשפטיים. מאחר ונראה, כי לאור המורכבות הגוברת והולכת של תחומי הגישור, ולאור הקצב המוגבר של הגידול במספר המגשרים הצעירים – במקצוע, לא בגיל הכרונולוגי דווקא – נראה שאין מנוס מפיתוח כלים לשמירה ופיתוח הרמה המקצועית.

בארה"ב, קנדה, אוסטרליה, ניוזילנד, למשל, כבר קיימת ספרות מקצועית בעניין Supervision for Mediators, כללי אתיקה, ומחקר. (ב"ספריית הגישור שלי יוכל המעוניין למצוא כמה לינקים מועילים להמשך קריאה).

הנה, למשל, ההגדרות הממצות ומאירות העיניים להדרכה אישית בגישור – בתחום הקרוב לליבי, גישור במשפחה – מובאת כאן כלשונה:

“Supervision is the systematic, reflective process which supports mediators in their mediation practice. It improves professional confidence, competence and moral leading to a better service for separating couples, parents and children”

הדעה הרווחת , בין המגשרים כמו גם באקדמיה, היא שכל המגשרים, בין אם הם עובדים במסגרת פרטית, ובין אם במסגרת ארגונים, זקוקים למסגרת מובנית לצורך בחינה עצמית של הפרקטיקה שלהם, והמשך ההתפתחות המקצועית. הדרכה אשית חיונית במיוחד למגשרים, שכן עבודתם הינה לחלוטין אוטונומית, והם נדרשים להחלטות מהירות ומורכבות בתנאי לחץ, כך שאין מנוס מהערכה וניתוח מעמיקים לאחר מעשה – עבור כל מי שמעוניין לחדד את כלי עבודתו.

אנחנו זוכרים היטב את דפיקות הלב שלנו בתיקי הגישור הראשונים, ואת תחושת ה"להתגלח על הזקן" של אלו שהעיתוי הפך אותם ל"תיקי התמחות" שלנו. הדרכה אישית בגישור, באמצעות גישור בשניים מנטרלת לחלוטין את חוסר הניסיון של המגשר המתחיל אל מול הצדדים, ה"מרוויחים" מנוכחותו של בעל הניסיון .

מטרות ההדרכה האישית – מבט על

1. שמירה על הרמה המקצועית של מקצוע הגישור
2. שמירה על האתיקה המקצועית של מקצוע הגישור
3. תמיכה רגשית ומקצועית למגשרים בתחילת דרכם (בכל הכרוך להיבטים הרגשיים של מעורבותם במשבר בין הצדדים וניהול נכון של תהליך ביקורת עצמית)
4. ניטרול סיכונים הנובעים מחוסר ניסיון של מגשרים בתחילת דרכם.
5. אפשרות לפיקוח מערכתי על רמת המגשרים בתוך ארגון (ארגונים המקיימים מערך גישור פנימי)

תפקידי המדריך

1. תמיכה ועיבוד רגשי – מצד אחד פיתוח יכולת ההקשבה העמוקה של המגשר, לצד פיתוח יכולת הימנעות מהזדהות יתר עם הצדדים.
2. פיתוח מיומנויות גישור, בניית הביטחון העצמי של המגשר, חיזוק כישוריו הייחודיים באמצעות משוב ממוקד ובונה, יצירת סביבה תומכת על ידי שיתוף בין המדריך והמתמחה בהישגים וכישלונות כאחד, ועידוד כישורי הביקורת וההערכה העצמית, וסיוע בבחירת זהות מקצועית (מתוך סגנונות ותחומי גישור אפשריים).
3. הטמעת כללי האתיקה המקצועית, ואופן יישומם.
4. לספק מודל ראוי לניהול הליך הגישור (role model). תהליך הייעוץ, ההדרכה וההכוונה משקף את תהליך חשיפת האינטרסים והערכתם, כפי שהוא מתרחש בהליך הגישור.
5. הכוונה בבניית מאגר הידע של המתמחה בתחום התוכן הספציפי של תחום ההתמחות (במקרה שלי, היבטים משפטיים בגישור לגירושין).

בין המדריך למתמחה נחתם מסמך תאום ציפיות, המסדיר את מערכת היחסים ביניהם לצורך העבודה המשותפת, קובע את תקופת ההכשרה, את המסלול שנקב ואת העלות. מובן שכל צד יכול לסיים את ההתקשרות בכל עת, כמקובל בכל גישור, ואולם, יש לזכור כי במידה והתחיל הליך גישור בשניים, עלול להיגרם נזק משמעותי להליך במידה ואחד הצדדים מחליט להפסיק את השתתפותו.

הדרכת מגשרים (בגישור לגירושין) (Supervision)

אני מלמדת גישור כבר כמעט 15 שנים, וכמעט כל קורס מסתיים בשאלה, אבל איך מתחילים? מה, אנחנו אמורים עכשיו לגשר ל ב ד ? ???

רובנו זקוקים לדו שיח מאתגר לצורך התמחות והתפתחות מקצועית, וזה נכון לכל מקצוע. יש מקצועות בהם התגבשו כללים על פי חוק (כמו משפטים ורפואה), ובאחרים, כגון במקצועות הטיפוליים, מקובלים זה מכבר נוהלים מסודרים, ומסגרות להכשרה אישית מתקדמת, כל תחום לפי צרכיו הייחודיים.

במקצוע הגישור, בשל גילו הצעיר, עדיין לא התגבשו נוהלי הדרכה אישית (מעבר למסלולי ההתמחות המוכרים – "הפרקטיקום" אשר אינם אישיים, אלא קבוצתיים, ובמהותם דומים יותר להכשרה מתקדמת מאשר להדרכה אישית).

מספר הפניות הגדול בסיום כל קורס גישור בו אני מדריכה, מעיד על צורך ברור במדריך אישי, בין אם לצורך התייעצות והכוונה במהלך הגישור, ובין אם כמגשר שני, הנוכח במהלך פגישות הגישור ומתערב רק בעת הצורך.

הדרכתי בעשרות קורסי גישור לגירושין, וניהלתי מאות רבות של תרגילי גישור (סימולציות) (שלא לדבר על 15 שנות העבודה שלי בגישור לגירושין). הניסיון המצטבר שלי עשוי לעזור למגשרים בתחילת דרכם במקצוע להעמיק את הבנתם בעבודה המעשית, ולהחיש את קצב ההתקדמות המקצועית שלהם.

אני מציעה 2 מסלולי הדרכה אישית:

1. ייעוץ והכוונה בתיקי גישור, בפגישות אישיות עם המגשר – המתמחה בלבד (לצורך הערכה והכוונה בניהול תיקי גישור ספציפיים).
מסלול זה מתומחר לפי שעות עבודה בפועל, ומספר הפגישות עם המדריך נקבע לפי צרכיו של המתמחה, במועדים מתואמים לפי צרכיו. עלות שעת הדרכה הינה 500 ₪ בצירוף מע"מ.

2. השתתפות פעילה בפגישות הגישור כמגשר שני, כאשר המגשר – המתמחה מוביל את ההליך, ומקבל משוב מייד לאחר סיום הפגישה עם הצדדים.
במסלול זה מנוהל ההליך כולו על ידי שני מגשרים, המתמחה והמדריך, המתחייבים שניהם להשתתף בכל פגישות הגישור, עד סיום ההליך. התשלום עבור שעת גישור, המשולם על ידי הצדדים, בסך של 800 ₪ בצירוף מע"מ, מחולק בין המדריך (70%) למתמחה (30%).

לבדיקת התאמה אישית – נא צרו קשר