תנאי שימוש

התכנים באתר אינם מהווים ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ מכל מן וסוג שהוא. ההסתמכות על האתר ו/או על התכנים באתר היא באחריות המשתמש בלבד. הוא הדין לעניין כל סוג של מידע ו/או פרסום הקיים באתר ובכלל זה מידע מקצועי, הפניות, מידע משפטי, מידע עובדתי וכל מידע ו/או פרסום אחרים. אין בהימצאות כל מידע ו/או פרסום באתר כדי להוות תחליף לעיון בנוסח כפי שמופיע בפרסומים המקצועיים ו/או הרשמיים, מתוך שפרסומים אלה – הם הקובעים היחידים, והוא הדין עם כל מידע משפטי שכל שימוש בהם הינן באחריותך בלבד ולאחר שנועצת באיש מקצוע מוסמך בלבד. למען הסר ספק מודגש כי התכנים שבאתר אינם מהווים עצה משפטית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם מומחה בתחום ובנסיבות העניין. חובה לזכור: ייעוץ מקצועי נכון תלוי בעובדותיו המדויקות של כל מקרה ומקרה. אם החלטת לפעול על פי המידע באתר, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך ותוצאותיה. לא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל תביעה, דרישה או טענה, מכל סוג שהוא כלפי האתר ו/או מי מטעמו ו/או צוות הכותבים באתר, העורכים והיועצים המשתתפים בעריכתו.

שתפו: