שאלות נפוצות

נכון שאם הצד השני אמר שלא ילך לגישור אין סיכוי לגישור?
לא נכון: לא תמיד אי הסכמת הצד השני בשלב זה היא סופית. לסירוב בשלב ראשוני זה יכולות להיות סיבות רבות, הלם מעצם העלאת רעיון הגירושין, כעס, להמשיך לקרוא