איך מתנהל גישור

תנאי לתחילת הליך הגישור – שלוש הסכמות בסיסיות אותן יש ״להביא״ למגשר: הסכמה לגירושין, הסכמה לגישור, הסכמה לזהות המגשר.

פגישת הכרות ראשונה עם המגשר, המיועדת להכרות ובחינת התאמה הדדית ביניכם לבין המגשר, הבהרת כללי ההליך, והערכה ראשונית האם המקרה מתאים לגישור. בסופה של הפגישה תוכלו להחליט האם הגישור – והמגשר! – מתאימים לכם. גם המגשר יכול להחליט על חוסר התאמה לגישור, בהתאם לשיקול דעתו המקצועי.

הסכם גישור – הכרזת כוונות הדדית של המגשר ושלכם על קבלת כללי הגישור, בנוסח מקובל שבשום אופן אינה מחייבת אתכם להמשיך בגישור אם אינכם מעוניינים, בשום שלב שהוא. ההסכם כולל התחייבות להימנע מהליכים משפטיים במהלך הגישור, חובה לנהוג בתום לב, והתחייבות המגשר לשמירה על סודיות וחיסיון. ההסכם כולל גם התחייבות לתשלום שכרו של המגשר.

הצגת הסיפור האישי – במלואו, או רק מה שאתם בוחרים, ללא הפרעה, ללא ביקורת, על ידי שני הצדדים. מטרתו של שלב זה היא קודם כל הכרות ראשונית עם הסיפור, אבל הוא מכיל ״בונוס״ מיוחד בדמות בחינה הדדית של המגשר והצדדים האחד את השני: איך הוא מקשיב? כמה הוא בעדי או בעד הצד השני? כמה סבלנות יש לו לעניינים שלי? והמגשר, מצידו: מה רמת העוינות ביניהם? איזו תקשורת אפשרית ביניהם? עד כמה מורכב הסכסוך?

שלב איתור הצרכים הבסיסיים של כל אחד
הנחת היסוד שלנו, כמגשרים, שאי שם, הרבה שכבות מתחת לעמדות המוצהרות שלכם, יתגלו צרכים משותפים. המיומנות שלנו היא למצוא אותם, להראות לכם אותם, ולסייע לכם להסיר את ההתנגדויות האנושיות המסתירות אותם, פעמים רבות כל כך, מתחת לתדמית, ללחץ החברתי, ללחץ המשפחתי, לרגשות האשם והנקם. זהו לב ליבו של הליך גישור מוצלח: פיצוח עמדת הפתיחה הבלתי מתפשרת, לריבוי הפנים המרכיבות אותה. אגב כך מתגלות, בדרך כלל, גם פנים השואפות לשלום. המציאות, כהרגלה, מורכבת יותר מן הדגל בו אנו מכסים אותה.

העלאת רעיונות לפתרונות

בהליך גישור מוצלח, בשלב זה הצדדים כבר אינם אויבים. הבעיה, שהוגדרה היטב בשלב איתור הצרכים, היא האויב, ואנחנו, אני ואתם, כולנו באותו צד של המתרס, כולנו חלק מצוות המשימה שמונה כדי לפתור אותה. כמו צוות פרסומאים בשעת סיעור מוחות, מתגייסים כולם לאיתור רעיונות לפתרונות. כלל הברזל בשלב זה הינו הימנעות, בכל מחיר, מביקורת ושיפוטיות.
הערכה מציאותית של הפתרונות

מצויד ברשימת הרעיונות לפתרונות פרי העבודה המשותפת של כל המשתתפים בחדר הגישור, יוצא המגשר לבחון אותם ביחד עם כל אחד מכם, בדרך כלל, בפגישה נפרדת בארבע עיניים. האם הרעיון מציאותי? האם הפתרון חוקי? האם הנוסחה עונה על הצרכים כפי שהצדדים הביעו אותם? את הסינון המדוקדק הזה שורדים מעט מן הפתרונות שהעלינו קודם לכן. ובסיומו נותר כל צד עם האפשרות האופטימאלית עבורו. בהליך גישור שנערך כהלכה, בשלב זה, הפער בין הפתרונות, אם עדיין קיים, אינו דורש עוד אלא כיוון עדין בלבד.

עריכת ההסכם

המגשר (או אחד מעורכי הדין של הצדדים, אם השתתפו בהליך), עורך הסכם על סמך העקרונות שנבחרו על ידי הצדדים. לעיתים נערך ההסכם גם לפני שכל הפרטים "בושלו" במלואם, וזאת בכדי לאפשר לצדדים להתייעץ ולהעמיק בפרטים– יעוץ משפטי עם עורך דין שמטעמם, יעוץ נפשי, יעוץ כלכלי, חינוכי. זמן מתאים לייעוץ והבשלה הינו חיוני – ותואם את כלל היסוד, לפיו ניתן להפסיק את הגישור בכל שלב ושלב, גם אם כבר קיימת טיוטה, ואז התברר בעקבות הייעוץ או הבדיקה הנוספת, כי היא אינה עונה על כל הצרכים. הסכם גישור מוצלח הינו הסכם שכל אחד בחר בו – לא סתם "הסכים" – אלא בחר בו כאופציה הטובה ביותר בנסיבות.

החתימה הינה טקס הנעילה של הגישור, ואנו נוהגים בה כבוד, ומקדישים לה זמן משלה. בדרך כלל, נשלחת לצדדים טיוטה נקייה, ופגישת חתימה נקבעת לאחר שהצדדים אישרו שעברה בדיקה, הגהה, והפנמה. על ההסדר חותמים הצדדים והמגשר.

אישור ההסכם בבית משפט או בית הדין
זהו השלב בו עובר ההליך חזרה למישור הציבורי, ואינו נחשב בהכרח כחלק מהליך הגישור. ההסכם מוגש לאישור בית המשפט על מנת לתת לו תוקף של פסק דין. הצדדים מוזמנים לדיון, במהלכו השופט מסביר את עיקרי ההסכם, ומוודא שוב, שאכן ההסכם נערך מתוך רצונם החופשי של הצדדים. אני נוהגת ללוות את הצדדים לדיון אישור ההסכם, גם כדי לחזות במו עיני ב״טקס הנעילה״, אבל בעיקר כדי להיות שם עבור הצדדים, למקרה שיתגלו טעויות הקלדה או השמטה כלשהו העלולות לשמש כניצוץ להתלקחות מחודשת.

שתפו: