מוניטין ונכסי קריירה

 

    • "יש יסוד מוסרי לרעיון השיתוף במוניטין….אך אף כי חלה התקדמות גדולה מאוד בעשורים האחרונים לקראת מיצוי הפוטנציאל ההשתכרותי של נשים, עדיין עולה אחוז הגברים המגיעים למימוש פוטנציאל זה על אחוז הנשים, לרבות ביצירת מוניטין… פסק דין זה, במישור העקרוני, )הינו) צעד נוסף בנתיב המפותל והארוך לתיקון עיוות חברתי". פסק הדין המנחה בעניין מוניטין, מפי כבוד הש' ריבלין . בע"מ 4623/04.